Spring naar de inhoud

“The role of the artist is to ask questions, not answer them.”
Anton Pavlovich Chekhov

Welkom op Boomgaerd, een kunsttentoonstelling van veertien kunstenaars-vrienden, tussen de appelaars en perelaars!

De tentoonstelling is een spel tussen vrienden waarin enthousiasme, dualiteit, geladenheid, poëzie, impressie, expressie, kleuren en materialen een rol spelen. Een spel ook tussen toeschouwers en scheppers, met humor en knipoogjes.

tentoonstelling 2023

Het kunstcollectief “Boomgaerd” is weer volop bezig met de organisatie van een nieuwe tentoonstelling.

Tijdens het derde en vierde weekend van september, tijdens Maldegem kermis, stellen tien leden van kunstcollectief Boomgaerd hun gezamenlijke installatie ‘SHELT®’ tentoon in de Sint-Barbarakerk te Maldegem. 

Stefaan Vanhoutte neemt de kundige leiding op zich en tekent de krijtlijnen uit voor een artistieke cirkel.
Het wordt een sacrale kring, waarbij de anderstalige grenzeloze medemens centraal staat.

Een doordachte opstelling van twaalf bedden zal refereren aan het tekort aan verblijfplaatsen voor de sans-papiers.
Vooral het mensonwaardige aspect van de opvang van de asielzoekers (of beter ‘het gebrek aan’), is voor de kunstenaars aanzet tot het maken van het groepswerk. Ze streven een stille verbinding met de leefwereld van mensen-zonder-bed na.
Mensen op de vlucht… vogelvrij in een vreemd land.

locatie groepswerk

Sint-Barbarakerk
Deken de Fonteynestraat 2B
9990 Maldegem

bezoekuren

Contactadres: Trui Hoste
in de Maldegemse krant